083.888.xxxx (HN) - 082.233.xxxx (TP HCM)

Hướng dẫn cài đặt Modem Wifi 3G/4G Huawei

I. GIỚI THIỆU WIFI 3G/4G HUAWEI: – Modem Wifi 3G/4G Huawei là các thiết bị phát sóng wifi di động sử dụng sim 3G/4G. Các thiết bị di dộng có thiết kế nhỏ...