tuanpham58's Recent Activity
 

tuanpham58's Recent Activity

 1. 16/7/18 lúc 18:02
 2. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Chuyển giao công nghệ sản xuất cồn khô & cồn thạch.

  Hướng Dẫn Công Thức Làm Cồn Thạch phân phối cho các đám tiệc và hàng quán . Xin liên hệ SĐT: 0122.9625.524 (A. Thành). Giá chuyển giao...

  16/7/18 lúc 18:02
 3. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Chuyển giao công nghệ sản xuất cồn khô & cồn thạch.

  Sản phẩm cồn thạch có nhiều ưu thế nếu so với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba...

  16/7/18 lúc 06:59
 4. 16/7/18 lúc 06:59
 5. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Chuyển giao công nghệ sản xuất cồn khô & cồn thạch.

  Cồn khô & cồn thạch được tiêu thụ rộng rãi hiện giờ tại những hàng quán & đám tiệc. Xài cồn khô & cồn thạch có nhiều thuận lợi nếu so...

  15/7/18 lúc 08:49
 6. 15/7/18 lúc 08:49
 7. 14/7/18 lúc 16:18
 8. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Chuyển giao công nghệ sản xuất cồn khô & cồn thạch.

  Hướng Dẫn Công Nghệ Làm Cồn Thạch giao cho các đám tiệc và hàng quán . Xin liên hệ Số điện thoại: 0122.9625.524 (Mr Thành). Chi phí...

  14/7/18 lúc 16:18
 9. 14/7/18 lúc 09:06
 10. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Chuyển giao công nghệ sản xuất cồn khô & cồn thạch.

  Cục cồn thạch có rất nhiều tiện lợi nếu so sánh với sử dụng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu...

  14/7/18 lúc 09:06
 11. 13/7/18 lúc 12:12
 12. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Chuyển giao công nghệ sản xuất cồn khô & cồn thạch.

  Công đoạn sản xuất cồn thạch rất là đơn giản. Không có sử dụng nhiệt độ ở giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu để sản xuất dễ...

  13/7/18 lúc 12:12
 13. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Chuyển giao công nghệ sản xuất cồn khô & cồn thạch.

  Cồn khô được tiêu dùng nhiều hiện giờ trong các quán ăn, đám tiệc, nhà hàng. Việc sử dụng cồn khô và cồn thạch có lợi hơn nếu so sánh gas.

  13/7/18 lúc 07:00
 14. 13/7/18 lúc 07:00
 15. 12/7/18 lúc 18:01
Link hữu ích: @@ giàn phơi thông minh, giàn phơi quần áo, lap dat cap quang viettel, @@