Điểm thưởng dành cho ntphong
 

Điểm thưởng dành cho ntphong

 1. 15
  Thưởng vào: 5/5/16

  Nicer Htser

  Khi bạn đạt 100 lượt thích.

 2. 20
  Thưởng vào: 24/1/15

  Positive Htser

  Khi bạn đạt con số ấn tượng 1,000 bài viết.

 3. 10
  Thưởng vào: 29/12/14

  Nice Post Htser

  Khi bài viết của bạn nhận được 25 lượt thích.

 4. 10
  Thưởng vào: 28/12/14

  Well Post Htser

  Khi bạn đã đăng được 100 bài.

 5. 5
  Thưởng vào: 26/12/14

  Good Post Htser

  Khi bạn đã đăng được 30 bài.

 6. 2
  Thưởng vào: 26/12/14

  Like Htser

  Bạn nhận được lượt thích đầu tiên.

 7. 1
  Thưởng vào: 26/12/14

  New Htser

  Viết một bài bất kì để nhận điểm này.

Link hữu ích: @@ giàn phơi thông minh, giàn phơi quần áo, lap dat cap quang viettel, @@