Điểm thưởng dành cho ntphong

 1. 15
  Thưởng vào: 5/5/16

  Nicer Htser

  Khi bạn đạt 100 lượt thích.

 2. 20
  Thưởng vào: 24/1/15

  Positive Htser

  Khi bạn đạt con số ấn tượng 1,000 bài viết.

 3. 10
  Thưởng vào: 29/12/14

  Nice Post Htser

  Khi bài viết của bạn nhận được 25 lượt thích.

 4. 10
  Thưởng vào: 28/12/14

  Well Post Htser

  Khi bạn đã đăng được 100 bài.

 5. 5
  Thưởng vào: 26/12/14

  Good Post Htser

  Khi bạn đã đăng được 30 bài.

 6. 2
  Thưởng vào: 26/12/14

  Like Htser

  Bạn nhận được lượt thích đầu tiên.

 7. 1
  Thưởng vào: 26/12/14

  New Htser

  Viết một bài bất kì để nhận điểm này.

Link hữu ích: @@ giàn phơi thông minh, giàn phơi quần áo, giàn phơi quần áo thông minh, giàn phơi quần áo, sim tra sau, giàn phơi thông minh, Mật Ong Rừng, Mật Ong Rừng Nguyên Chất, fpt ho chi minh, Quay phim Flycam, lap dat cap quang viettel, @@
=