083.888.xxxx (HN) - 082.233.xxxx (TP HCM)

Dịch vụ du lịch Nhật Bản

Bởi bạn sẽ bước vào không gian thanh tĩnh ở ngôi đền ngàn cổng Shinto Shrines. Có lẽ không có ngôi chùa nào như chùa ngàn cổng torii dài 4km...